رشد سريع مو

اگر به دنبال محصولی هستید که رشد موی شما را برای مراسمی خاص مانند جشن عروسی و یا تعطیلات سریع کند، قرصی جادویی که موجب رشد موی شما در یک شب شود پیدا نخواهید کرد. اما مصرف ویتامین های مو و مراقبت از مو میتواند در بلند مدت نتیجه بخش باشد.
چگونه کار میکند؟ ویتامین ها مو را از دورن بدن تغذیه کرده و سلامت مو را بهبود میبخشند. هر چه موی سالم تری داشته باشید، رشد آن رسیع تر و بلندتر خواهد بود.
اما اگر موی شما دچار شکستگی ناشی از آسیب شده باشد چه؟ در این شرایط نتایج مطلوبی را از رژیم ویتامین خود دریافت نخواهید کرد. برای آنکه رشد موی سریع تری داشته باشید باید این مشکل را از دو زاویه بررسی کنید. این امر به معنای بهبود سلامت مو از داخل بدن و با استفاده از ویتامین ها و نیز جلوگیری از شکستگی و آسیب به مو از خارج از بدن است.
اهمیت این امر چیست؟ به دلیل اینکه اگر موی شما به همان میزانی که رشد میکند دچار آسیب شود به نظر میرسد موی شما هیچ رشدی نداشته است. به عنوان مثال اگر موی خود نیم اینچ در ماه کوتاه کنید و موی شما نیم اینچ در ماه رشد کند، تفاوتی در طول موهای خود مشاهده نمیکنید. تنها در تراکم موی خود تفاوت هایی خواهید دید. بنابراین باید از ویتامین هایی استفاده کرد که موی شما را سالم کرده و از محصولاتی بهره ببرید که از شکستگی مو جلوگیری کنند.